Çevre Politikası ve Taahhüdü
20+
Standartların üzerinde…

Çevre Politikası ve Taahhüdü

Doğaya dost, İnsana güven veren sürdürülebilir çevre bilinci ile yarınlara

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, tüm hizmet faaliyetlerimizde her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.
Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
‘Yeraltı Ve Yerüstü Maden Çıkarma İşlemleri, Madenlerin Yeraltından Dışarıya Nakliyesi, Yeraltı Beton Dolgu İşlemleri, Taş Ocağı Ve Beton Santrali İşletmesi ,Tahkimat, Maden Arama Ve Sondaj Faaliyetleri, Maden Şantiyesi Çevre Düzenlemeleri ,Delme-Patlatma İşlemleri, Atık Barajı İnşaatı Faaliyetleri’ kapsamımızdan kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.

Sürdürmekte olduğumuz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, tüm proseslerimizde uygulamakta ve  takip etmekteyiz.

Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek  proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız.

Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ; müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz  ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.

Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.