Sürdürülebilirlik
20+
Standartların üzerinde…

Sürdürülebilirlik

Madencilikte sürdürülebilir stratejiler ile adım adım geleceğe

Karmak İnşaat, başarı kıstasının ilk kıstası olarak ‘Sürdürülebilirlik’i belirlerken gelişimi sadece ekonomik ve teknolojik büyümeye endeksleyen bakış açısını reddetmektedir. 

Firmamız, varlığını borçlu olduğu dünyayı daha iyi bir yer haline getirme misyonu üstlenirken, doğal kaynaklar başta olmak üzere doğanın tüm dinamiklerinin gelecek nesillere aktarılmak üzere kendilerine emanet edilen bir değer olduğu fikrini benimsemektedir. 

Çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğu ve sorumlu bir çevre politikasının başarılı madenciliğin anahtarı olduğu görüşüyle ekonomiye katma değer üretmeyi sürdüren Karmak İnşaat Petrol Turizm Limited Şirketi; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği bütünlüklü bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaçla Karmak İnşaat:
Projelerinde titizlikle yürüttüğü hazırlık aşamasında, ilgili yörenin fiziksel, biyolojik ve sosyo – ekonomik verilerini toplamaya yönelik olarak adımlar atmakta,

‘Toprak, hava, yeraltı ve yüze suyu kalitesi, iklim şartları, flora ile fauna nitelikleri, jeolojik yapı’ gibi verileri topladıktan sonra projelerini bunlara göre dizayn etmekte veya üretmekte, 

Kullandığı tüm malzeme ve ekipmanlarda çevre dostu teknolojileri tercih etmekte,

Çevre ile ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere bağlı kalarak güncel gelişmeleri yakından takip etmekte,

Maden faaliyeti yürüttüğü arazilerin doğaya tekrar kazandırılması için çalışmalar tesis etmekte, 

Çalışma arkadaşlarını ve iş ortaklarını çevreye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda bilinçlendirmekte ve teşvik etmekte, 

Atıkların azaltılması ile geri dönüştürülerek tekrar kullanımının sağlanmasını amaçlamakta

Yenilenebilir ve fosil yakıtlar başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarının kullanımında tasarruf edilmesini sağlamakta,

Ve bu şartların yerine getirilmesinde yerel ile merkezi kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri yapmaktadır.