İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikası
20+
Standartların üzerinde…

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikası

Birlikte üretiyor, doğru yöntemleri seçiyor, çalışanlarımızı koruyoruz

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel , teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek ve İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak spesifik eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,

Proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağılığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak , işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak , Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak ;

Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve bu doğrultuda oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak, denetlemek;

Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak; 

Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak , araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak ve kullanılmasını sağlamak; 

Mesleki eğitimin önemini benimsemek ve benimsetmek , İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek , İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, sürekli gelişimini sağlamak ve taahhüt etmek İSG politikamızdır.