Kalite Politikası ve Taahhüdü
20+
Standartların üzerinde…

Kalite Politikası ve Taahhüdü

Dürüst, şeffaf ve yarını garanti altına alan anlayışla çalışıyor, kararlı bir şekilde büyüyoruz

Şirketimiz bünyesinde önceliğimiz;  ‘Yeraltı Ve Yerüstü Maden Çıkarma İşlemleri, Madenlerin Yeraltından Dışarıya Nakliyesi, Yeraltı Beton Dolgu İşlemleri, Taş Ocağı Ve Beton Santrali İşletmesi ,Tahkimat, Maden Arama Ve Sondaj Faaliyetleri, Maden Şantiyesi Çevre Düzenlemeleri ,Delme-Patlatma İşlemleri, Atık Barajı İnşaatı Faaliyetleri’  kapsamımızda, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ,yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Bu süreçte çevreye ve doğal yapıya duyarlı; iş güvenliği ve çalışan sağlığı gibi konular göz önünde tutularak gerekli eğitimlerin sağlanması ve sürekli gelişim çerçevesinde büyümeyi amaçlamaktayız.

Tüm çalışmalarımızın bu yönde gerçekleşeceği konusunu taahhüt eder bunu misyonumuz ve vizyonumuz olarak kabul edip sürekli kendimizi geliştirmeyi politikamız kabul ederiz.

Tüm faaliyetlerimizi en üst seviyede kalite ile sunarak, sektörde öncüler arasında olmak.

Bu amaca yönelik olarak ;

İş ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve eğitimlerine önem vermek,

Yaptığımız tüm işlerde, işi kaliteli, ilk defada doğru olarak ve zamanında yapma prensibi ile çalışmak,

Çevreye duyarlı bir şirket olmak.
Kuruluşumuzun tüm kademelerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak ve uymak kalite politikamızdır.
 

Üst Yönetim Kalite Taahhüdümüz;

KARMAK İNŞAAT Üst Yönetimi olarak; 
Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını, risk bazlı proses yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini,
Kalite yönetim sistemi  kapsamı ve stratejisi ile kalite politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,
Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
Kalite Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için  birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanarak , tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için destekleneceğini
Tüm kademedeki Çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşturulacağını  Taahhüt ederiz.